فقط به

بازی

سنگ کاغذ قیچی

حرفه ای

هر کس می خواهد یک ورزشکار حرفه ای باشد، اما واقعا می خواهید از او بیدار شوید و به ورزشگاه بروید. همچنین، تمام آن زمان صرف نگرانی در مورد تغذیه خود و رژیم غذایی مناسب برای رقابت در بالاترین سطح. قیچی راک کاغذی از این همه اجتناب می کند، بله، تمرینات منافع وجود دارد، اما در هر روز، هر کسی می تواند در Rock Instruments قیمتی مورد ضرب و شتم قرار گیرد، به همین دلیل هر کسی می تواند حرفه ای بازی کند و رقابت کند.

در مورد WRPSA بیشتر بدانید

چگونه برنده در RPS

بازی
بیشتر STRATEGIES ها را یاد بگیرید
چرا ما اسلحه های کاغذی راک را دوست داریم
  • بدون نیاز به سن برای بازی

  • بدون نیاز به افزایش وزن و قطار به منظور رقابت در سطح حرفه ای

  • هیچ موانعی فیزیکی برای بازی وجود ندارد

  • هیچ کس به طور طبیعی در ورزش و هر کس دیگر بهتر نیست

  • هیچ راه اندازی لازم برای شروع بازی وجود ندارد

  • بدون تمیز کردن پس از پایان بازی

  • اجازه می دهد تا برای تصمیم گیری سریع

  • هيچ سن و جنسيتي وجود ندارد

اطلاعات بیشتر
WORLD ROCK PAPER SCISSORS ASSOCIATION

همین الان ملحق شوید، همین الان بپیوندید