شرح

آیا می دانستید که مد و راحتی می توانند با هم ترکیب شوند؟ این لباس ژاکت پشم گوسفند وجانوران دیگر برای اثبات این نکته اینجا است. پارچه نرم نسبت به لمس بسیار نرم است و برش مرسوم ، مد روز با یک گردنبند خاردار و سجاف خام درست از مجله های مد خارج می شود در حالی که هنوز آن را گاه به گاه نگه می دارد.

• پنبه شانه دار و حلقه ای هوای 52٪ ، پشم گوسفند 48٪
• بدن خرد شده با یک سکه خام
• گردنبند و دکمه سر خدمه
• شانه را رها کنید
• جفتشیر