شرح

کودک خود را با این تکه پنبه 100 baby به نیمی از لباس بپوشید. دارای سه ضربه محکم و ناگهانی پا برای تغییر آسان ، یک گردنبند راحت پاکت و یک چاپ زیبا است که باید کودک را خوشحال و خنده دار جلوه دهد.

- 100٪ پنبه نرم *
- گردنبند راحت پاکت
- بسته شدن سه ضربه محکم و ناگهانی پا

* رنگ هدر 52٪ Airlume شانه دار و پنبه حلقه ای چرخیده 48٪ poly است