شرح

اگر می خواهید ثابت کنید که در هنگام نوشیدن قهوه صبح خود ، چای عصرانه یا چیز دیگری که در آن بازی می کنید ، یک بازیکن قیچی کاغذ صخره ای حرفه ای هستید - این لیوان برای شما مناسب است! محکم و براق با یک چاپ واضح است که در برابر مایکروویو و ماشین ظرفشویی مقاومت خواهد کرد.

• سرامیک
• ماشین ظرفشویی و مایکروویو امن
• سفید و براق