روز محبوب ما سال!

روز جهانی دستگاه های چاپی ROCK PAPER

اوت 27

روز جهانی قیچی کاغذ سنگ همه ساله در اوت 27 برگزار می شود. این رویداد در سراسر جهان جشن گرفته می شود. این تنها بازی بدون در نظر گرفتن زبان ، جنسیت و سن است که هر کس در پایان می تواند پیروز شود. اطمینان حاصل کنید که تاریخ را در تقویم خود علامت گذاری کرده و یک بازی سریع از قیچی Rock Paper بازی کنید.

0
0
0
هفته
0
0
0
0
روز
0
0
ساعت
0
0
حداقل
0
0
ثانیه
WORLD ROCK PAPER SCISSORS ASSOCIATION

همین الان ملحق شوید، همین الان بپیوندید